De opleiding Cannalogie start per 4 februari 2019. Vanaf deze datum worden alle inschrijvingen verwerkt in het systeem en worden alle deelnemers via het e-learning systeem ingedeeld. Alle deelnemers die zich voor 4 februari hebben ingeschreven ontvangen binnen 3 weken een inschrijfbevestiging van de examencommissie. Alle nieuwe deelnemers die zich op of na 4 februari inschrijven ontvangen eveneens binnen 3 weken na inschrijving een bevestiging van de inschrijving.

Waarom een termijn van 3 weken?

Na inschrijving voor de opleiding worden uw gegevens gecontroleerd. De examencommissie heeft – na uw inschrijving – 3 weken de tijd en het recht om uw inschrijving te weigeren. Het betekent dus niet dat elke online inschrijving automatisch wordt goedgekeurd. De beslistermijn van 3 weken is nodig om de gegevens van elke deelnemer te valideren. Als bijvoorbeeld een deelnemer een verkeerde naam of adres heeft opgegeven zal de commissie de inschrijving weigeren.

Soms kan het zijn dat de commissie meer tijd nodig heeft om uw inschrijving te beoordelen of omdat er meer informatie nodig is. Indien de commissie meer informatie van u nodig heeft om een beslissing te kunnen maken op uw inschrijving kan de commissie de aanvraagprocedure nogmaals met maximaal 3 weken verlengen.